Εκτός σειράς. Διπλές. Μα σύντομες. Δεν είχα χρόνο… Αλλά η ιερόδουλος μνήμη…

 

Β. Κορνάρου, Ερωτόκριτος, Μέρος Α, στ. 863-4:

 …κι από την πρώτη αργατινήν*, που’παιξε το λαγούτο
ελόγιασά το, κ’είπα το: ‘Για μένα-ν ήτον τούτο’…

 * νύχτα (απ’ το «αργά»)

 

 

Gabo (Gabriel García Márquez), El Amor En Los Tiempos Del Cólera, p. 41:

También sabía que era uno de los músicos del coro, y aunque nunca se había atrevido a levanter la vista para comprobarlo durante la misa, un domingo tuvo la revelación de que mientras los otros instrumentos tocaban para todos, el violín tocaba sólo para ella.

Ήξερε ακόμα πως ήταν ένας από τους μουσικούς στη χορωδία και αν και ποτέ δεν είχε τολμήσει να σηκώσει το βλέμμα της στη διάρκεια της λειτουργίας για να το επαληθεύσει, μια Κυριακή, αισθάνθηκε ως αποκάλυψη, πως ενώ τ’άλλα όργανα έπαιζαν για όλους, το βιολί έπαιζε μόνο για κείνη.

(μτφ: Κλαίτης Σωτηριάδου-Μπαράχας εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1986)

 

 

Advertisements